قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

در صورت عمومی نبودن پیج (Private) هرگونه مشکل در سفارش بر عهده ی کاربر می باشد.

سیستم ما هوشمندانه عمل می کند و در هنگام حذف فالوور های دریافتی این مشکل را شناسایی میکند و بیشتر از آن حد مگر در موارد خاص اضافه نخواهد شد.

به دلیل سوء استفاده برخی از مشتریان, هیچگونه خدمات قبل از پرداخت قابل انجام نمی باشد.

لطفا هرگونه نکته راجب سفارش را در یادداشت ها ذکر بفرمایید زیرا که پس از انجام سفارش هیچ موردی قابل پذیرش نیست.

در صورت بلاک بودن پیج و عدم اعلام این مورد از سمت شما به فالویو هرگونه مشکل بر عهده کاربر می باشد.

ضمانت بازگشت وجه تنها در موارد سفارش انجام نشده بجز در موارد بالا قابل انجام می باشد.