۵۰۰۰ بازدید

تومان 300,000

قیمت:

توضیحات

  • تا پایان سفارش پست جدید ایجاد نکنید و هیچ تغییری در کانال بعد از سفارش انجام ندهید.
  • این سرویس برای پست های فورواردی و موزیک انجام می شود.
  • بازدید از ۵۰ پست آخر کانال توسط کاربران واقعی می باشد.
  • آیدی کانال را در قسمت زیر وارد کنید.